היום בדוג’ו רמת השרון – חזרה על קלינצ’ מלא וקומבינציות

נמשיך את העבודה שלנו מהשבועות הקודמים ונחדד את טכניקות הנינג’יטסו שלמדנו מתוך מצבים של קלינצ’ מלא. נוסיף ונלמד עוד טכניקה אחת חדשה נגד קלינצ’ מלא.
בחלקו השני של האימון נבצע במהירות רצפים של בעיטות ואגרופים.

וידאו של ארנסטו הוסט מלמד קומבינציה בסמינר אקבן


נינג’יטסו רמת השרון – אקבן

היום בדוג’ו ירושלים – קומבינציות של בעיטות

בעיטות הן מרכיב חשוב בקרב. לא רק שהן משמשות להכרעה של היריב אלא שהן בונות מרחק ומאפשרות לנו לשנות את שיווי המשקל שלו לקראת טכניקת התגוששות.
היום נעבור על רצפים יעילים ומתקדמים של בעיטות ותנועה (סבאקי).

וידאו של רצף פשוט של בעיטות באימון


נינג’יטסו ירושלים – אקבן