Seto No Kata

youtube-ZO5wmJoUHo/youtube
09/12/2006