רמה חמישית (חגורה שחורה)

חגורה שחורה באקבן (רמה 5) היא הדרגה האחרונה שנבחנים עליה בבחינה מעשית. וותיק בעל דרגת חגורה שחורה שולט בסילבוס הבסיס של נינג'יטסו ומתאמן שנים רבות. שתי הדרגות הבאות, רמה שש ושבע, מציינות את השלבים הבאים בקהילת המתאמנים. תעודת החגורה השחורה נכתבת בעברית, גם לתלמידים בינלאומיים.

תוכן עניינים

דרישות כלליות מחגורה שחורה באקבן

 • טאי סבאקי ואוקמי באופן מלא.
 • כל מכות היד והרגל הבסיסיות ושילובים של עד שלוש שלהן.
 • ההטלות הנדרשות לדרגה.
 • כל הבריחים והחניקות הנדרשות לדרגה.
 • המתאמנת או המתאמן למד/ה בקהילת הידע של אקבן ולכן יכיר/תכיר את החובות שלו/ה לקהילה, ויוכלו להסביר זאת, בעל פה, בקצרה.
 • תנועה קרבית לסוגיה (התקדמות בשטח חוץ, התחמקות וסגירת מרחק).
 • כל מרכיבי ההתגוששות הנדרשים: חניקות, בריחים, והתנגדות.
 • הבסיס של שלושה כלי נשק: מקל קצר, סכין וכלי נשק גמיש קצר ואת העמידות וחיתוכי הבסיס של חרב יפנית.
 • טכניקות גופניות לויסות רגשי של דטאנט שלב 1, בעזרת שימוש מושכל דטאנט בכלל, בעמידות, ובטכניקות נשימה בפרט.
 • קאטות מאפיינות בצורה מדויקת, יעילה, שוטפת ומהירה.
 • טכניקות של תזמון ראשון ושלישי, ברמת אלימות גבוהה, הכוללת את כל סוגי מכות היד והרגל ורצפים שלהן.

כושר

עמידות קרב, קמאה

Fudoza, sitting combat stance
Fudoza no Kamae  
Bobi no kamae low stance Ninjutsu
Jumonji no kamae, crossed handes combat stance
Doko ichi mon ji no kamae, angry tiger stance
Doko ichimonji no Kamae  
Hanin no kamae Ninjutsu
Hicho no kamae, bird combat stance
Hicho no kamae  
Hira ichimon ji no kamae
Hira ichimonji no Kamae  
Hoko no kamae Ninjutsu
Ichimonji no kamae
Kosei no kamae
Kosei no Kamae  
Seigan no kamae Ninjutsu
seza no kamae, bird combat stance
Seza No kamae- Ninjutsu  
Hira no kamae Ninjutsu
Shizentai No kamae- Ninjutsu  
Shizentai no kamae
Bobi no kamae, defense combat stance
Totoku No kamae- Ninjutsu  

דאקן - מכות יד ובעיטות

מכות יד וגוף

וידאו של הטכניקה
וידאו של הטכניקה
וידאו של הטכניקה
וידאו של הטכניקה
וידאו של הטכניקה
וידאו של הטכניקה
וידאו של הטכניקה
וידאו של הטכניקה
וידאו של הטכניקה


בעיטות

וידאו של הטכניקה
וידאו של הטכניקה
וידאו של הטכניקה


בריחים

וידאו של הטכניקה
וידאו של הטכניקה
וידאו של הטכניקה
וידאו של הטכניקה
וידאו של הטכניקה
וידאו של הטכניקה
וידאו של הטכניקה


סבאקי, תנועה, התחמקות ותקיפה


גלגולים ונפילותחניקות


נגה וואזה, הטלות

וידאו של הטכניקה
וידאו של הטכניקה
וידאו של הטכניקה


כלי נשק

מקל קצר

סכין

חיתוכים ודקירות מעמידות הסכין


שרשרת קצרה

וידאו של הטכניקה
וידאו של הטכניקה
וידאו של הטכניקה
וידאו של הטכניקה
וידאו של הטכניקה
וידאו של הטכניקה
קרקע

וידאו של הטכניקה
וידאו של הטכניקה
וידאו של הטכניקה
וידאו של הטכניקה
וידאו של הטכניקה
וידאו של הטכניקה