התחמקות לאחור בצעד רדיפה, אושירו סבאקי - נינג'יטסו

נכתב ע"י יוסי שריף

וידיאו של אושירו סבאקי, התחמקות בצעד לאחור


התחמקות בצעד רדיפה לאחור, אושירו סבאקי (Ushiro sabaki) היא טכניקת תנועה של אומנות הלחימה נינג'יטסו המשמשת ליצירת מרחק מהיריב תוך כדי שמירה על מפנה ללא החלפת צד.

שיעורים בהם נלמדה הטכניקה