רמה שביעית - אחריות

סקירה כללית

רמה שביעית מציינת אחריות פעילה, יכולת לתקשורת וסקרנות אינטלקטואלית. כמו הרמה השישית, הרמה השביעית היא דינמית, כשמפסיקים לקיים את הדרישות שלה, מפסיקים להחזיק ברמה השביעית.

אחת או יותר מהדרישות

  1. הוראה: לימוד בפועל של קבוצה או תלמיד.
  2. תרומה רעיונית: השתתפות בקבוצת החשיבה באקבן.
  3. מנהיגות אתית: הבנה וקיום של הקוד האתי של אקבן.
  4. אחריות קהילתית: פעילות לרווחה של קהילת אקבן: מנטורינג, ארגון מפגשים, אירועים, או צורות אחרות של השפעה חיובית משמעותית.
  5. כישורי תקשורת: שליטה בתקשורת יעילה, גם בהקשרים של הוראה וגם במאמצים אינטלקטואליים שיתופיים.
  6. ויסות רגשי: המשך היישום וההפצה של הויסות הרגשי ככלי להפחתת אלימות ותוקפנות, בהתאמה לעקרונות של אקבן.

כיצד לעבוד עם נקודות השקפה שונות


Taking responsibility