טקי אוטושי, הורדה לרצפה עם פריקת כתף - נינג'יטסו

נכתב ע"י יוסי שריף

וידיאו של טקי אוטושי (או גיאקו) , הורדה לרצפה עם פריקת כתף


וידאו של טקי אוטושי (או גיאקו)


טקי אוטושי, או או גיאקו, Teki otoshi, Large shoulder break - Ninjutsu, הוא חלק ממאגר טכניקות הלחימה של אומנות הלחימה נינג'יטסו.