רמה שניה (כתומה)

עמידות קרב, קמאה


מכות יד

וידאו של הטכניקה
וידאו של הטכניקה
וידאו של הטכניקה
וידאו של הטכניקה
וידאו של הטכניקה


בעיטות


בריחים


סבאקי, תנועה, התחמקות ותקיפה


גלגולים ונפילות


חניקות


נגה וואזה, הטלות


כלי נשק

מקל קצר


סכין


שרשרת


קרקע


קאטות