בעיטת סטירה מבחוץ, אומוטה מיקזוקי גרי - נינג'יטסו

נכתב ע"י יוסי שריף

וידיאו 1 של בעיטת סטירה מבחוץ, מיקזוקי גריוידיאו 2 של בעיטת סטירה מבחוץ, מיקזוקי גריוידיאו 3 של בעיטת סטירה מבחוץ ומבפנים - תרגולבעיטת סטירה חיצונית, או בעיטת מגל (Inside Crescent kick) היא בעיטה נפוצה במספר רב של אומנויות לחימה ובאומנות הלחימה נינג'יטסו.