אנציקלופדיה > טכניקות לחימה ותנועה - נינג'יטסו > בריחים, אחיזות, והתגוששות, בודו נינג'יטסו, קנסטצו וואזה > אויה גורושי, שבירת אגודל - נינג'יטסו

נכתב ע"י יוסי שריף

ווידיאו של בריח שבירת אגודל - אויה גורושי נינג'יטסו


וידיאו הסבר של אויה גורושי, שבירת אגודל


אויה גורושי, Oya goroshi, הוא חלק ממאגר טכניקות הלחימה של אומנות הלחימה נינג'יטסו.

בריח זה מפעיל כוח על הגיד הפושט של האגודל ויוביל לקריעה מלאה של הגיד עם שבר תלישה.


צילום של אויה גורושי, שבירת אגודל

Image:oya goroshi break thumb.jpg