רמה שלישית (ירוקה)

קמאה

וידאו של הטכניקה
וידאו של הטכניקה
וידאו של הטכניקה


מכות יד

קומבינציות של מכות יד


בעיטות


בריחים


סבאקי, תנועה, התחמקות ותקיפה


גלגולים ונפילות

וידאו של הטכניקה


חניקות


נגה וואזה, הטלותכלי נשק

מקל קצר


סכין

שרשרתקרקע

קטגוריה: