בעיטה קידמית בקפיצה, טובי גרי טייהן - נינג'יטסו

נכתב ע"י יוסי שריף

וידיאו של בעיטה קידמית בקפיצה, טובי גרי


וידיאו 2 של בעיטה קידמית בקפיצה, טובי גרי


שיעורי נינג'יטסו בהם נלמדה בעיטת דחיפה בקפיצה