אנציקלופדיה > אימוני נינג'יטסו ושיעורים בוידאו > שנת האימונים של אומנות הלחימה נינג׳יטסו > נספח לשבוע 10

נכתב ע"י יוסי שריף

בדף זה מרוכזים שיעורי הבית והוידאו המשלימים לאימונים של שבוע אימונים 10 בביה״ס לאומנויות לחימה באקבן.

אנליזה של קאטת פובוקיאנליזה ומתודת אימון של סאיאון קאטהאנליזה של קאטת סויישהקישורים לשבועות של שנת האימונים הראשונה באימוני אומנות הלחימה

Training weeks in AKBAN year, English language