נספח לשבוע 4

נכתב ע"י יוסי שריף

בדף זה מרוכזים הוידאו המשלימים לאימוני הלחימה של שבוע אימונים רביעי בביה״ס להגנה עצמית ולחימה באקבן.


אימון נגד ראיית מינהרה לשדה ראיה רחב באמצעות סבאקישימוש בצעד אחורי להטלת גנסקי להטלת קושי נגהאושירו ארוקי עם מרפק, צעד אחורי ואחריו תרגול צעד צקיתירגול בעיטה ואוסוטו גריקישורים לשבועות של שנת האימונים הראשונה באימוני אומנות הלחימה

Training weeks in AKBAN year, English language

קטגוריה: