אנציקלופדיה > עמידות קרב, מצבי לחימה והמתנה - נינג'יטסו > עמידות לחימה, קמאה, יד ריקה, טאיג'יטסו- נינג'יטסו > פודוזה, ישיבת לוחם - נינג'יטסו

נכתב ע"י יוסי שריף

תמונה של ישיבת לוחם, פודוזה


וידיאו של התחמקות לאחור מפודוזה


פודוזה , 不動坐, Fudoza, היא ישיבה מוכנה של נינג'יטסו הנמצאת בשימוש רחב בקאטות של שליפת חרב.


עמידת לחימה זו נמצאת בשימוש במספר קטן של קאטות.

תאור של פודוזה

רגל אחת מקופלת מתחת לגוף, השניה מונחת לפנים.

תמונה של פודוזה

פודוזה