מאמרים חדשים וטכניקות נינג'יטסו באקבן ויקי

בשבוע האחרון נכתבו מאמרים חדשים באקבן ויקי ועודכנו הערכים הבאים:

בעיטות

הטלות, חניקות ובריחים

תנועה, עמידות קרב והתחמקות

עמידת קואוסיי

קואוסיי נו קמאה