ברכיות מסובבות מתוך חביקה, מאוושי היזה גרי - נינג'יטסו

נכתב ע"י יוסי שריף

וידיאו של ברכיות מסובבות מתוך חביקה