Kuruma dori no kata, Sabaki Gata level, Kukishin Ryu

By Yossi Sheriff

Video of Kuruma dori no kata


Kuruma dori (車捕), (Wheel capture), (קורומה דורי), is a Kata.

This form is part of the Kukishin ryu Dakentaijutsu (九鬼神流打拳体術) koryu, belonging to the Sabaki gata level.

Kuruma dori is a part of the syllabus of the Takamatsu den schools of Ninjutsu: Bujinkan, Jinenkan, AKBAN.