קיהון

נכתב ע"י יוסי שריף

קיהון (Kihon) הוא השם היפני של תנועות הבסיס באומנויות הלחימה. קיהון מציין תנועות בסיסיות שאינן מבוצעות ברצף כגון בעיטה בודדת, מכת אגרוף, חיתוך בעזרת סכין, בריחים או הטלות. במודל הפירמידה המתודית הנמצא בשימוש בבית הספר לאומנויות הלחימה אקבן. מציין האוגד, קיהון, את התנועות הבסיסיות בכל שיטות הלחימה, מזרחיות או מערביות. בפירמידה המתודית הקיהון הוא שלב בסיסי בלימוד אומנויות הלחימה והוא הרובד הראשון הבו מופיעות תנועות אופייניות ללחימה. הקיהון נסמך על ההכנה הגופנית שהיא רובד הבסיס. חיבור של רצפים של תנועות בסיסיות מרובד הקיהון מוביל לרובד הרצף - הקאטה.

וידאו הסבר - עמידות לחימה, קיהון וקאטות באקבן


וידאו של הקיהון, העמידות והקאטות בתחילת כל אימון

מאגר זה, של קיהון, קאטות, ועמידות קרב מתחיל כל אימון באקבן.


בחלוקת הסילבוס של אומנויות הלחימה, שיטות הלחימה וסוגי ספורט הלחימה לרבדים של תנועות בסיס פשוטות (קיהון), רצפים (קאטה) ותרגול חופשי מול יריב (רנדורי) מתאפשר אימון מוכוון מטרה ויעיל. פרוק גוף ידע גדול למרכיביו מאפשר להשיג מטרות מהר יותר ולגלות כשלים בדרך למטרה. בידוד תנועות הקיהון ואימון עליהן הוא חיוני להשגת שליטה ברצפים של תנועות בסיס ואחר כך ביישום שלהן בקרב אימון (רנדורי).

קטגוריה: