ספורט לחימה

נכתב ע"י יוסי שריף

ספורט לחימה (Martial sportֿ) הוא צורת תחרות שבה מתמודדים נלחמים זה בזה תוך שימוש בטכניקות מוגדרות מראש, מוגבלים על ידי חוקים האוסרים לחימה ומגדירים בעזרת אכיפה ספורטיבית את זירת הקרב, את הטכניקות המותרות והאסורות לשימוש, את משך התחרות ואת הטכניקות המובילות לניצחון או לפסילה.

תחרויות לחימה

חוקי ספורט הלחימה מאפשרים מגע קרבי מסוג מסוים תוך כדי איסור מוחלט על סוגים אחרים של טכניקות לחימה. למשל בג'ודו אסורות בעיטות ומכות יד. באומנות לחימה משולבת אסור השימוש בכלי נשק, בעיטות לאשכים, בעיטה כשהיריב על הקרקע ועוד. סוגים של ספורט לחימה מחקים חלקים וטכניקות המופיעים בקרב אמת ומשתמשים באותן טכניקות כדי לאפשר התמודדות שתסכן פחות את שלומם של המתמודדים ותאפשר התמחות בסט מוגבל של תנועות.

יתרונות ספורט הלחימה

דווקא המגבלות המוטלות על תחרות בסוגי ספורט הלחימה מאפשרות התמחות והפעלת כוח רב תוך כדי ההתמודדות ללא סיכון מיותר של היריב. איגרוף, טה קוונדו, קראטה תחרותי, האבקות, ג'יאו ג'יטסו ברזילאי ואומנויות לחימה משולבות (MMA) הם דוגמאות לספורט לחימה.

ספורט לחימה מסווג לכמה התמחויות עיקריות: מכות (בעיטות, מכות יד ואגרוף), האבקות ושימוש בכלי נשק. סוגי ספורט עכשויים חופפים בין ההתמחויות ואילו אחרים כגון ג'ודו או סייף מעדיפים התמחות בתחום ממוקד. ספורט לחימה הצובר פופולאריות הוא הלחימה המשולבת (MMA אומנויות לחימה משולבות) שעבר מבחינת אחוזי הצפייה סוגי ספורט פופולאריים אחרים.

ההבדלים בין ספורט לחימה, אומנויות לחימה ושיטות לחימה

ההבדלים בין ספורט לחימה לאומנות לחימה אינם חייבים להיות הבדלים בטכניקות הלחימה. הנקודה העיקרית בה נבדל ספורט הלחימה משיטת הלחימה או אומנות הלחימה היא ההתכוונות לקרב ספורטיבי תחרותי. קרב כזה המוגבל בזמן, מוגדר לזירה ספורטיבית ובעל חוקים האוסרים שימוש בלחימה מחייב התמחות בסוג טכניקות ייחודי לו ולכן מוביל לפיתוח מתודות ושיטות הדרכה יעילות העוסקות אך ורק בהתמחות ובסוג הטכניקות המותר בתחרות.

אומנויות ושיטות לחימה רבות מכילות בתוכן תחרויות המשמשות למטרות שונות. נוכחות של קרב תחרותי, שיאיי, אינה מסווגת את השיטה או האומנות כספורט לחימה בלבד, רק אם הקרב התחרותי הוא נקודת ההתכוונות העיקרית מסווגת השיטה כספורט לחימה. ספורט הלחימה משמש כמכשיר לבדיקה של יעילות הטכניקות, גורם מעורר עניין ומכשיר להפצה ופרסום של אומנויות הלחימה. בגלל הגבולות והמרכיבים החופפים ישנן שיטות ואומנויות לחימה רבות המתרגלות ספורט לחימה, אם בצורת קרב אימון (רנדורי) או קרב תחרותי (שיאיי).ווידיא של תחרות טהקוונדו