ניתוח רקע קאטה

נכתב ע"י יוסי שריף

ניתוח רקע קאטה (Reverse kata analysis) הוא תת דיסציפלינה באקבן המכוונת להבנה של הרקע ההיסטורי של קאטות ושל ההקשרים שבהן הקאטה אמורה הייתה להתבצע. הקאטה, בתחום אומנויות הלחימה היא רצף של טכניקות קבועות מראש.

ניתוח רקע קאטה נבדל מניתוח יעילות קאטה. שתי דיסציפלינות אלו הן חלק מהשימוש המושכל שעושים באקבן במודל הפירמידה המתודית. בניתוח רקע קאטה משווים את ההיסטוריה או המיתוס של הקאטה עם האופנים שבהם הטכניקות אמורות לפעול. השוואה זו מספקת אינפורמציה ארכיאולוגית ותרבותית. ניתוח רקע קאטה נבדל מניתוח יעילות קאטה. ניתוח יעילות קאטה עוסק בקונטקסט שבו אמורה הקאטה להיות יעילה בעוד שניתוח רקע קאטה עוסק בהשערות לגבי התקופה, הדרישות והמרכיבים שבעזרתם נוצרה הקאטה.