רמת אלימות

נכתב ע"י יוסי שריף

רמות אלימות - הסבר מסמינר המבורג

רמת אלימות, היא מיצרף המציין נזק, כוונה, שימוש בנשק, אנרגיה של תנועה ומספר התוקפים בעימות בעל מרכיב גופני. רמת אלימות יכולה לבוא לידי ביטוי בכל עימות גופני בין אם הוא ספורט לחימה תחרותי, קרב אימון או לחילופין לחימה בשדה קרב.

רמת אלימות נמוכה מציינת מיצרף טכני שבעקבות הפעלתו לא יגרם נזק גופני או שיגרם נזק מועט. רמת אלימות גבוהה מציינת טכניקות שיכולות לגרום לנכות קשה או מוות. רמת אלימות היא מיצרף שאגרסיביות היא רק אחד המאפיינים שלו. התייחסות לרמת אלימות בהקשר של אימונים מאפשר בטיחות אימונים גבוהה ותכנון מושכל של טכניקות, תרגולות וקרבות אימון בהתאם למודל הפירמידה המתודית.

השימוש במציין של רמת אלימות בהקשר של ניהול ומניעת עימותים נועד לפתח רזולוציה בניתוח תהליכי של אלימות ולחימה ובהערכת הסיכונים של תוצאות עימות.

רמות של אלימות

  1. רמת אלימות נמוכה: נזק נמוך מאוד,תחושת כאב, שפשוף, או אין נזק ליריב.
  2. רמת אלימות בינונית: נזק משמעותי לגוף היריב המחייב טיפול רפואי. למשל שברים, קרעים ברקמות רכות, פצעים ושריטות עמוקות.
  3. רמת אלימות גבוהה: נזק גדול לגוף היריב המחייב טיפול רפואי דחוף ועלול להשאיר את הנפגע עם נכות משמעותית. למשל שברים בגפיים תחתונות שברים בגולגולת, דקירות עמוקות, פגיעות בעמוד השדרה המובילות לנכות, מוות.

משתנים המשפיעים על רמת האלימות

מספר משתנים בביצוע טכניקת הלחימה משוקללים כדי לקבוע את דרגת האלימות שלה. משתנים אלו הם:

  1. אנרגיה, המסה המופעלת והתאוצה המתפתחת תוך כדי ביצוע הטכניקה - ככל שעולה האנרגיה המשתחררת או מופעלת תוך כדי ביצוע הטכניקה כך גם עולה דרגת האלימות שמציינת אותה. המסה של מבצע הטכניקה והמהירות בה הטכניקה מתבצעת הם גורמים עיקריים בדרוג האלימות של טכניקה. לכן משקל היריב והאופן בו מעורב הגוף ושרירי הליבה בביצוע משפיעים על רמת האלימות. הטלות הן טכניקות בעלת רמת אלימות גבוהה מאוד בעיקר מפני שמעורבים בחלקן תאוצת נפילה ומסה גדולה של הגוף הנופל.
  2. אזורי הפגיעה האפשריים בגוף היריב - מטרות פגיעות במיוחד מעלות את דרוג רמת האלימות שמקבלת הטכניקה. לעומתן מטרות קשיחות או חזקות יותר מורידות את דרוג רמת האלימות. אברי הגוף העלולים להיפגע מביצוע הטכניקה הם גם אלו הנמצאים בנקודת פגיעה ישירה כתוצאה מביצוע הטכניקה וגם אלו העלולים להפגע באופן עקיף. בהטלת הג'ודו אוסוטוגרי נקודת הפגיעה הישירה היא אחורי השוק של היריב. נקודות פגיעה עקיפות הן היד החופשית שעליה עלול היריב ליפול, האגן והראש. בביצוע טכניקות של מהלומות, אברי מטרה שאינם חיוניים מורידים את דרגת האלימות. אברי מטרה חיוניים כגון ראש, עיניים כבד ועוד מעלים את רמת האלימות של ביצוע הטכניקה.
  3. אמצעי, מהו כלי הנשק הפוגע או האבר המכה - בניטרול שאר המשתנים, טכניקה המבוצעת עם כלי נשק חד לאותו איבר מטרה ובאותה אנרגיה, תקבל דרוג רמת אלימות גבוה יחסית לטכניקת לחימה המבוצעת עם כף יד פתוחה.
  4. סוג הטכניקה - הכוונה ההתקפית או ההגנתית מאחורי הטכניקה.
  5. מידת השליטה העצמית של מבצעי הטכניקה - טכניקה המצריכה שליטה טכנית גבוהה תקבל לעיתים דרוג רמת אלימות גבוה הלוקח בחשבון את הקושי בביצוע בטיחותי. טכניקות לחימה המובצעות באגרסיביות יתרה מעלות את דרגת האלימות - אגרסיביות מורידה את האפשרות לשליטה בביצוע הטכניקה ולכן מעלה את דרוג האלימות. דרגת האלימות עולה לא רק עקב העליה באנרגיה ובתאוצות המתפתחות בין שני בני זוג אגרסיביים אלא מפני שיש לשקלל את האפשרות שבאווירה בלתי נשלטת יהיה קשה יותר לשמור על דיוק באזורי פגיעה ומתינות בביצוע. למשל, אורה נגה היא הטלה בעלת רמת אלימות גבוהה בגלל המסה המשולבת של גוף היריבים, אזור הפגיעה האפשרי (ראש צוואר) ומידת השליטה הגבוהה הנדרשת כדי לבצע באופן בטיחותי.

שיעורים המסבירים רמת אלימות בלחימה

קישורים חיצוניים:

  1. הפירמידה המתודית, מודל תכנון הדרכת אומנויות לחימה באקבן