אנציקלופדיה > טכניקות לחימה ותנועה - נינג'יטסו > התחמקות ותנועה, סבאקי - נינג'יטסו > גילגולים ובלימות נפילה - נינג'יטסו

נכתב ע"י יוסי שריף