מדוע אין מרחקים ומהירות ריצה בטבלאות של אקבן?

מאת יוסי שריף - פיזיותרפיסט BPT

אצניות ואצנים מתחילים אינם צריכים להתייחס למרחק או למהירות אלא לעצימות המאמץ. התייחסות למהירות ותכנון אימונים בהקשר של מהירות מסוכנים מאוד בשנים הראשונות של אימוני הריצה. זו הסכנה אם שמים לב רק להישגים: סכנה של המשך פעילות עם שרירים עייפים, שרירים שאינם עושים את העבודה המורכבת של ייצוב, עבודה סינרגטית ושיכוך זעזועים.

אל תנסה לקבוע את עצימות הריצה או את ההתקדמות לפי המהירות (כפונקציה של המרחק שרצת או הזמן שלקח לך לרוץ את המרחק הזה). יש לקבוע את עצימות הריצה אך ורק לפי שתי הדרכים הרשומות כאן: מאמץ מורגש או מד דופק. הישגיות יכולה לשבש את הרגישות שאנו מנסים לפתח.