נתוני שימוש ותפוצה של המדיה באקבן

חלק מהסרטונים והמדיה שתועדו באקבן פתוח לצפיה מחוץ לבית הספר. מתוך הטכניקות האלו יש לאקבן 94 מיליוני צפיות בגיפי ו- 26 מיליוני צפיות ביוטיוב. צפיות רבות אחרות ונתוני שימוש מפוזרים על פני רשתות חברתיות נוספות.

screen of Giphy, 94 million views, AKBAN Gif stats September 2023
26 million views, AKBAN YouTube stats September 2023