התפתחות רוחנית - גוף ונפש

פעם היינו אומרים ביפנית לפני כל אימון: "הבנה דרך מה שאנחנו עושים", ומתכוונים לכך שאין הבנה ללא עשייה גופנית. אין בנינג'יטסו אצלנו מלומדים שלא מתאמנים.

"בּוּדּוֹ", דרך הלוחמים שלנו, אחוזה בגוף, אפילו הזאזן, ישיבת הריכוז שאנו עושים, מתחילה ומסתיימת בפעולה גופנית של ישיבה.

שינויים רבים מתחוללים דרך העשייה של הגוף. הפעילות הגופנית משפיעה על האופן בו אנו חושבים ומרגישים.

אבני הבניין של הנינג'יטסו — עמידות, קאטות וקרבות אימון הם סמלים עתיקים, לא רק טכניקות קטלניות, יש להם תוכן, בעזרתם מקשרים מצבים של מוכנות, כעס, רגיעה וכוח. אנחנו זוכרים את הסמלים האלו עם תרגול הגוף. פוחדים פחות, מבינים לחימה ואחר כך מבינים דרך התנועה והאימון דברים רבים נוספים.

"אני אוהב את זה שאוהב לעבוד"

נינג'יטסו זו עשייה של הגוף, עבודה קשה, קודם כל וגם בהמשך. בעזרת עשייה גופנית אנחנו משיגים הרבה מטרות: שומרים על כושר גופני ונפשי, לומדים לפתח רגישות לעמית האימונים ולסביבה, הופכים ללוחמים חזקים וגם מבינים טוב יותר משהו שקשה להסביר במילים.

כל זה מתחיל, עובר דרך ומגיע לעבודה גופנית שלפעמים היא קשה, זו הדרך שלנו. בתוך המסלול שלנו אין "קיצורי דרך", אי אפשר לקצר שבילים, מי שמקצר עלול להתבלבל.