Ura nami kata, Shoden gata level - Koto ryu

By Yossi Sheriff
(Redirected from Ura nami - koto ryu)

Video of Uranami - koto ryu


Ura nami, (Uranami), (浦波), (אורה נמי נו קאטה - קוטו ריו - נינג'יטסו), (Hidden waves) is a kata of the Koto Ryu koryu in the Takamatsu Den schools of Ninjutsu, It belongs to the basic Shoden level.

Subscribe