Sha No Kamae, Japanese Sword stance

By Yossi Sheriff

Sha No Kamae , is a Katana stance used in Ninjutsu and TSKSR.


Video of Sha No Kamae