Konpi, Okuden gata level - Koto ryu

By Yossi Sheriff

Video of Konpi no kata - koto ryuKonpi, (Kun pi), (Kompi), (擲返), (קונפי נו קאטה - קוטו ריו - נינג'יטסו), (tying up jump), is a Kata that is a part of the Koto Ryu koryu of Ninjutsu, It belongs to the fourth Okuden level.

Description of Konpi no kata