Ka no kata, Gyokko Ryū - Ninjutsu

By Yossi Sheriff

Video of Ka no kata

Video of Ka - Gyokko

Video of Ka no kata variationKa no kata (火の型), (קה נו קאטה), is one of the Go-gyo no kata (Go-gyo no kata), a level that is also called Sanshin no Kata (三心の型) in Gyokko Ryu Kosshijutsu. A part of the Takamatsu den Ninjutsu.

Description of Ka no kata

From left Seigan no kamae, do a jodan yuke forward with a tsuki step. Hit the opponent's neck or jaw with an Ura shuto.

  1. 3rd Timing