Ganseki otoshi hanbo - dropping a big rock

By Yossi Sheriff

Video of Ganseki otoshi hanbo