Fubi kata, Ten no kata level - Shinden Fudō Ryū Dakentaijutsu

By Yossi Sheriff

Video of Fuubi no kata


Video of Fuubi no kata henka


Video of Fubi


FUbi, 風靡, Dominate, פובי, is a Kata that forms part of the Ten no kata level of Fudo Ryu Daken Tai Jutsu.

Description of Fubi no kata henka

uke and tori in shizen tai, uke grabs tori with both hand, tori jumps on uke while grabbing his sword then hits uke in the face, takes him down to the ground, performs koho kaiten while drawing uke's sword then tori cuts uke.