איך משתמשים במודל

מבנה המודל — פירמידה של התקדמות

מודל הפירמידה המתודית הוא כלי שימושי להדרכה ובניית אימונים למקצועות הלחימה. המודל אינו מוגבל לנינג'יטסו, לאומנויות לחימה או ללחימה ספורטיבית. מודל הפירמידה משמש כלי לבניית אימון בהתאם למטרות קרביות, הפירמידה המתודית היא כלי לשימושם של מדריכים מקצועיים באקבן.

מודל ההתקדמות בנוי מרבדים, המוצבים זה מעל זה בסדר ההתקדמות של התלמיד. הרובד הראשון הוא רובד ההכנה הגופנית. הרבדים הבאים מתקדמים, מביצוע תנועות פשוטות ועד להשגת יכולת לחימה. המודל הוא מודל הדרכתי ולא מודל המתאר מצב עניינים. קיימת חפיפה בין חלק מהרבדים, אבל למרות החפיפה, המודל מתווה מבנה ברור להתקדמות של מיומנויות גופניות.

מדוע נבנה המודל בצורת רבדים?

החלוקה לרבדים מאפשרת משוב מקרבות בחזרה אל הרבדים המכינים. בעזרת משוב זה ניתן לקחת כל מטרה תנועתית, לאו דווקא קרב-אמת, ובעזרת ירידה עקבית ברבדים - לבנות לה תרגולות קבועות, לפרק אותה לתנועות הבסיס שמהן היא מורכבת ולהתאים לה בדיוק רב את ההכנה הגופנית המתאימה. החלוקה הברורה לרבדים מאפשרת אימון מונחה-מטרה, ואיתור נקודות, שבהן הביצוע כושל. כך ניתן להשיג יעדים באופן מהיר וחסכוני בזמן. האימון לקראת כל יעד גופני, החל בהכנה לתחרות וכלה בבריאות ותפקוד מוטורי, נעזר במבט הכולל שמאפשרת הפירמידה המתודית.

מה תוכנם של רובדי ההתקדמות בפירמידה המתודית?

כל רובד מכיל כישורים ותכנים שאינם מופיעים ברבדים הקודמים לו. רובד ההכנה הגופנית הוא הרובד בו מופיעים כישורים כללים של תנועה, אבל רק ברובד הבסיס, הקיהון, מופיעות לראשונה תנועות ששייכות לשיטת הלחימה: בעיטה, מכת יד, גלגול ועוד.

ברובד התרגולת הקבועה, הקאטה, קיימים רצפים של תנועות בסיס שאינם מופיעים ברובד הבסיס. כאן מתרגלים טווח בין יריבים, תזמון וההמשכיות.

ברובד קרב התרגול, הרנדורי, נוסף אלמנט של חוסר וודאות לתרגול הטווח, התזמון והרצף. היריב, שתנועותיו אינן ידועות מראש, מאלץ את המתאמן להשתמש בכל הכישורים שרכש ברבדים הקודמים ולבצע מיזוג מיידי שלהם.

רובד המטרה, הטטקאי, אינו רובד אימונים. בקרב האמת נתקל הלוחם, לראשונה במודל ההתקדמות, בפראות ובחוסר המוחלט של חוקים. קרב תרגול ואפילו תחרות מכילים תמיד שלד פנימי של חוקים, ברובד המטרה התנועתית אין וודאות.

הנחת יסוד באקבן — הכנה לקרב

הפירמידה המתודית היא מודל מכוון התקדמות. זהו מודל, שמתאר תהליך והתקדמות בלמידה תנועתית. הוא התפתח כמודל התקדמות של שיטת הלחימה - נינג'יטסו אולם תוך מספר שנים שוכלל למודל כוללני יותר, המאפשר להציב מטרות תנועתיות שונות. קיימים מודלים, המנתחים את אומנויות הלחימה לפי פרמטרים אחרים, כמו סוג הטכניקות. רוב המודלים האחרים אינם עומדים בסתירה עם מודל ההתקדמות, המוצג בספר זה, גם אם הם מציגים מטרות משלהם.

מודל ההתקדמות של אקבן נשען על הנחה יסודית: שיטת הלחימה מכינה, את העוסקים בה גם לקרב אמיתי.

למען הסר כל ספק, אני מודע לתחומים אחרים שאומנות הלחימה תורמת לשיפורם, ואף מיישם אותם בקבוצותיי: אנושיות, בריאות הגוף, ביצוע אסתטי ומדויק ושדות נוספים המקיפים תחומים רחבים בהרבה מהשדה הצר יחסית של הלחימה.

אין כאן כל סתירה. הנחת היסוד בנינג'יטסו, אותו ציר של מודל ההתקדמות, אינה מפריעה לתחומים אחרים להתפתח בו-זמנית. אומנויות לחימה אחרות, בעלות דגשים מרכזיים אחרים מצייתות אף הן לכללים הנחשפים במודל ההתקדמות.

הסיבה להצגה משותפת של המודל בנינג'יטסו (Ninjutsu) יחד עם המודל במיומנויות תנועה ולחימה אחרות:

תהליך ההתקדמות שנחשף בתחום צר כל כך, בשיטת לחימה מסורתית, מתאים לתחומי עיסוק ומקצוע רבים נוספים וזהו סוד קסמו. את זאת גילינו עמיתי ואנוכי בשנים שבהם בדקנו ושכללנו את המודל הכללי. מודל ההתקדמות בנין ג'יטסו מוצג לצד המודל כפי שהוא מיושם במיומנויות לחימה ותנועה אחרות. שמות הרבדים שונים במקצת (בנין-ג'יטסו שמות הרבדים יפניים) אולם שלבי ההתקדמות של שני יישומי-המודל זהים.

הצורך להשתמש במונחים חדשים

בתחילת העבודה עם המודל השתמשתי רק בשמות יפניים לתיאור הרבדים. עם הזמן, כשהתפתחו יישומים כלליים יותר למודל ההתקדמות, נראה לי השימוש במונחים עבריים כנכון יותר. אמנם המסורת היא יפנית, אבל יש להתאים אותה למערב. המשמעות המדויקת של המונחים חשובה: קיום פירושים שונים לאותו מונח מפריע ללימוד ולחלוקת ידע בין דיסציפלינות שונות. לתכנים אחדים יש הגדרה מדויקת בספר זה, והיא שונה מההגדרות הרגילות, המקובלות בעולם אומנויות הלחימה. המתאמן יאמץ את השמות והמינוחים בספר זה לצורך הבנת המודל כדי לאפשר תקשורת עם מונחים אחידים בין המדריכים.

המשך לקרוא: רובד ההכנה, התשתית של מודל ההדרכה