קאטה, תרגולות

קאטה מהי?

כאשר מצרפים טכניקות בודדות לרצף תנועתי ומשמרים אותן על ידי תרגול, מתקבלת קאטה או תרגולת קבועה. התרגולת הקבועה היא צורת אימון עיקרית באומנויות לחימה רבות. מאחר וקיימים סוגים רבים של 'תרגולות' או קאטות, מחולקות כאן הקאטות לשתי משפחות: תרגול בודד או מול בני זוג. קיימות גם חלוקות אחרות, כמו: קאטות חזקות ומהירות מול קאטות איטיות ורכות. מודל ההתקדמות אינו סותר את החלוקות המסורתיות - זווית הראיה שהוא נותן היא התקדמות המתאמן לפי כל החלוקות יחדיו. תלמיד יתקדם באופן נכון לפי המודל ללא קשר למידת ה"רכות" או ה"קושי" של הקאטות, שאותן הוא מבצע.

הקאטה בנינג'יטסו — שימור הבנות של קרב

הקאטה בשיטת הלחימה שלנו היא המכשיר המרכזי, שמשמר את ידע הלחימה. קל לשמר את ידע הלחימה בצורת תרגולת קבועה מראש מאחר והתרגולת קרובה יותר למצב המציאותי מאשר התנועה הבודדת. רוב הקאטות שאני מתרגל נשמרו בדפוס היפני העתיק, שבו הקאטה מתורגלת עם בן זוג עם תפקיד מדויק לכל משתתף. דפוס זה משמר תרחיש קרבי קצר, והבנה מיוחדת, הנוגעת להתנהגות המתאימה בתרחיש קרבי דומה. מאחר והרצף הוא בן מספר תנועות מועט, נמשך ביצוע קאטה זו זמן קצר. דפוס זה של קאטה הוא עתיק ביותר וניתן לראות קאטה מתואמת-יריב במספר אומנויות לחימה.

סוגים של קאטות מסורתיות

משפחת הקאטות המערבות בן זוג אחד או יותר נקראות משפחת הקאטות המתואמות (Partner synchronized Kata) מפני שביצוען, בכל רמה שהיא, מחייב תאום בין המתרגלים.

תרגול קאטה ללא בן זוג פעיל משייך את הקאטה למשפחת הקאטות היחידניות (Individually executed katas) — תרגולת לאדם אחד. רבות מהקאטות היחידניות מחברות תרחישי לחימה רבים מול יריבים, ומאחדות את תרחישי הלחימה לרצף מול יריבים דמיוניים. בקאטות יחידניות אלו יש דגש על דמיון וריכוז ביריבים המדומים (Zan shin). אופן ביצוע אחר מדגיש יציבה, נשימה וריכוז ולא דמיון של יריבים. לשני אופני הביצוע, ה'חיצוני' וה'פנימי', אין גבולות קבועים ובדרך כלל גם בקאטות יחידניות מהסוג הלחימתי יש מרכיבים העוסקים בנשימה ריכוז וכו'. הקאטה היחידנית היא מכשיר מעולה לאימון. אין צורך בנוכחות יריב מיומן, וניתן לעסוק בביצוע חוזר עד להשגת מיומנות ביצוע גבוהה.

תהליך הלימוד של הקאטה

תהליך הלימוד של שתי משפחות הקאטות-המתואמות והיחידניות — דומה. הוא מתחיל מידיעת תנועות הבסיס, הקיהון. אחר כך נלמד סדר התנועות, 'הכוריאוגרפיה' שלהן. אבל לביצוע הבסיסי של הקאטות המתואמות יש דרישות נוספות, והן: לימוד הטווח הנכון שבו מבוצעת הקאטה ולימוד התזמון מול יריב. אין כאן כל חדש. זה סדר הלימוד של קאטות יחידניות ומתואמות ברוב אומנויות הלחימה שמוכרות לי.

פרוט סדר לימוד ה'תרגולות' חיוני. ידיעה של סדר הלימוד מסייעת להכנסת שינויים בעזרת קאטות יזומות.

קאטה יזומה, מהי?

שתי משפחות הקאטות: הקאטות המתואמות והקאטות היחידניות, יכולות להוביל למשפחה נוספת, משפחת קאטות חשובה ומרכזית: הקאטה היזומה. במיומנויות תנועה, שבהן לא קיימת תרגולת קבועה, יש מקום וצורך רב לבנות קאטה יזומה, יחידנית או מתואמת, שתאפשר תרגול ושינון של רצפים חשובים.

הקאטה היזומה היא קאטה מסורתית שהוכנסו בה שינויים. המטרה העיקרית של הכנסת השינויים היא התאמת הקאטה למצבים שונים. הקאטה המסורתית , יחידנית או מתואמת, נועדה לקבע ולתרגל סוג מסוים של הבנות. הבנות כאלה עשויות להיות רעננות גם כיום, אלא שלעתים, בגלל השתנות מצבים, נוספות הבנות חדשות ("פנימיות" או "חיצוניות"), ואז יחד עם שימור ההבנות הישנות ניתן ליצור קאטה יזומה המשמרת בתנועה את ההבנות החדשות. עבודה דומה של יצירת קאטות יזומות וקיבוצן התבצעה בשנות השישים והשבעים ביפן, עת התקבצו אומני לחימה בחרב מכל האסכולות העיקריות והחליטו על שינויים קלים וקיבוץ קאטות-חרב ממספר שיטות. הדגשים החדשים בביצוע נועדו לענות על הדרישה לתרגול שליפת חרב, שיטה שתהיה קלה ללימוד ונוחה לתרגול. קובץ הקאטות האלו זכה לשם סאיטיי גאטה (Seitei gata) והן מתורגלות כעת בעולם וביפן כאומנות הלחימה איאיידו (Iaido).

אילו שינויים ניתן להכניס בקאטות מסורתיות?

הכנסת שינויים מתקיימת בשתי רמות: רמת שינויים בסיסית ורמת שינויים מתקדמת. השינויים הבסיסיים הם:

 1. שינוי הנשימה והריכוז
 2. שינוי מהירות הביצוע
 3. שינוי קצבים בביצוע

השינויים המתקדמים הם:

 1. שינוי סוג התנועות (בקאטה מתואמת גם שינוי תנועות היריב)
 2. שינוי טווחי הביצוע
 3. הגדלת מספר היריבים
 4. שימוש בכלי נשק
 5. ביצוע בשטח בעל תכסית בעייתית
 6. בתנאי אור גרועים
 7. בתנאי מזג אוויר קשים
 8. שינוי ביגוד

רבים מחברי, אומני לחימה משיטות אחרות, התבוננו ברשימת השינויים שאפשר להכניס בקאטה ואמרו מיד: "אלו שינויים שאנו נוהגים להכניסם תמיד". יש שינויים מסוימים, אפילו שינויים מתקדמים, שניתן להתבונן בהכנסתם באומנויות לחימה רבות, למשל ביצוע של הקאטה בקרקע בעלת תכסית בעייתית. קאטות יחידניות וקאטות מתואמות-יריב משתנות אם מבצעים אותן על קרקע סלעית או חלקה במיוחד.

שינויים בקאטות יזומות

בשינויים הבסיסיים והמתקדמים כאחד, יש מקום לשינוי אופן הנשימה והריכוז בזמן ביצוע. ניתן לערוך כמה שינויים בבת אחת. למשל, קאטה המבוצעת במהירות גבוהה ובטווח קצר מול כמה יריבים.

תרגולות קבועות במיומנויות לחימה אחרות

התרגולת הקבועה היא כלי ראשון במעלה לאימון. היא מאפשרת חזרה על מספר גדול של תנועות-בסיס והיא משמרת ידע. אם נתבונן בחלק התנועתי של הגשת עזרה ראשונה נראה שימוש רב בתרגולות קבועות. כל חובש לומד ומתרגל את ה "קאטה" של ההחייאה בעזרת בן-זוג או בובה. תרגולת קבועה זו נוצרה במיוחד על מנת לפתח את רצף מרכיבי הבסיס המתאימים: בדיקת נשימה, הנשמה, בדיקת דופק ועיסוי לב.

המיומנות התנועתית הנדרשת להחייאה נלמדת תוך זמן קצר בגלל הפשטות היחסית שלה, טייס קרב מאידך, משקיע זמן רב בתרגול עשרות ומאות תרגולות קבועות למקרים שונים. מתכנני מערכי ההדרכה של החובשים כמו אלה של הטייסים הבינו את הצורך בתרגולת קבועה, בקאטה.

התפקיד הרוחני של הקאטה באומנויות לחימה

שלא כמו בלימוד טיסה או עזרה ראשונה, באומנויות לחימה יש חשיבות לא רק למטרה הסופית אלא גם לדרך אליה. לקאטה ולתרגול שלה יש תפקיד רוחני בהבנת אופן העשייה. כמוזכר בפרק העוסק במסגרת הרוחנית של שיטת הלחימה - נינג'יטסו, יש שלושה שלבים באימון: שלב השימור (הקאטה המסורתית), שלב השבירה (הקאטה היזומה) ושלב העזיבה. שלב העזיבה יכול להתחיל בתרגול-קרב ברובד הבא; העזיבה יכולה להתבצע גם בתוך רובד הקאטה והיא מגיעה רק לאחר שנים, שבהן תורגלו הקאטות עד שהפכו לחלק בלתי נפרד מהמארג של הלוחם. אז ניתן לתרגל קאטה באופן מדויק ועם זאת לנטוש את המאמץ לבצעה.

המשך לקרוא: אנומליה כחלק מתוכנית האימונים