בסיס, קיהון

רובד הבסיס בפירמידה המתודית, מהו?

הרובד מעל ההכנה הגופנית הוא הרובד הבסיסי של מודל הפירמידה. הבסיס מכונה ביפנית קיהון (kihon).

ברובד הבסיס של אומנויות הלחימה נמצאות אבני הבניין, טכניקות בודדות של: בעיטות, מכות יד, בריחים, הטלות, עמידות וכדומה. טכניקות בסיסיות אלו הן אבני הבניין של הביצוע ברבדים הגבוהים. למרות שרובד הבסיס נוצר, בחלקו, בצורה מלאכותית, הרי שלטכניקות הבודדות יש חשיבות עצומה. ראשית ניתן להשתמש גם בטכניקה בודדת כמו אגרוף או הטלה כדי לנצח בקרב-אמת או בקרב-אימון. שנית, ביצוע לקוי ולא מדויק של הטכניקות יעכב את ההתקדמות.

באומנויות לחימה רבות קיים רובד מסורתי ומפורט של תנועות בסיסיות. לא כך הדבר בשיטת הלחימה שלנו. עיקר הידע מרוכז ברצפים קבועים של תנועה (קאטות). רובד הבסיס הוא בעצם רובד מלאכותי, אשר נוצר בצורה מכוונת. דורון נבון ומדריכים בארץ וביפן, בודדו מתוך הרצפים תנועות בסיסיות ובפעולת פירוק זו מילאו את רובד הבסיס, הקיהון, במספר רב של טכניקות בודדות שאפשר לתרגלן בנפרד.

משוב מהרבדים הגבוהים

המודל מציע שתי אפשרויות:

  1. פרוק רצפים של תנועות למרכיבים בודדים כדי לאפשר אימון סלקטיבי
  2. שימוש בתוצאות הפירוק, בטכניקות היחידות, כדי להכניס שינויים ולבנות רצפים חדשים

דוגמה לפירוק ואימון: בילדותי, כאשר השתתפתי בקרב אימון תחרותי, התחוור לי שרצף מסוים של תנועות נותן למשתמש בו יתרון. כשניסיתי לבצע את הרצף לא הצלחתי. אחר כך ביצעתי פעולה טבעית שאות מבצעים תלמידי אומנויות לחימה רבים — פרקתי את הרצף למרכיביו: צעד החלקה, אגרוף קדמי, ובעיטה בסיבוב תוך כדי נפילה. לאחר הפירוק בא האימון. רוב מרכיבי הרצף היו קלים לביצוע, אך הבעיטה הסיבובית המשולבת עם נפילה הייתה מסובכת ובביצוע שלה התמקדתי. הבנה של הצרכים ברבדים הגבוהים, צריכה לגרום לאימון שיטתי, ברובד הבסיס, של אותן טכניקות שנותנות יתרון.

הסיבות לאימון המתמקד בטכניקות בודדות

ניתן להתאמן בביצוע ולנקות אותו מתנועות לוואי בצורה טובה יותר אם מתאמנים בתחילה בטכניקה הבודדת. פעמים רבות חוסר יעילות טכנית וביצוע לקוי נובעים מחסר באימון מתאים בטכניקות בסיסיות. במקרה של עצירה בהתקדמות וביצוע לקוי ברובד קרבות-האימון צריך לרדת שני רבדים ולבדוק את הביצוע של תנועות הבסיס. אם בעיית הביצוע נמצאת ברובד הבסיס, ישפר אימון המתמקד בטכניקות הבעייתיות, את הרבדים המתקדמים.

תיקון ברובד הנמוך ביותר

כמו ברובד ההכנה הגופנית, מטרת המדריך והמתאמן היא לאתר את הרובד הנמוך ביותר בו מופיעים הליקויים, ולתקן אותם ברובד זה. בלשון אחרת אפשר לומר שצריך לתקן את בעיות התנועה במקום בו הן צצות לראשונה. אם גם לאחר הכנה גופנית מתאימה יש קושי בביצוע ההטלות בקרב, אזי תרגול ברובד הבסיס של מרכיבי ההטלות ישפר את הביצוע ברבדים הגבוהים.

המשך לקרוא: רצפים, תרגולות וחיבור - רובד הקאטה בפירמידה המתודית