פרספקטיבה

אימון בבודו (דרך של לחימה) מורכב ממרכיבים חשובים הרבה יותר מהכנה לקרב. האימון הוא דרך בחיים, עיסוק מתמשך שיש לו סיבה פנימית שאינה מובנת לנו במלואה. להתאמן כדי להתכונן זה מצוין; להתכונן כל החיים זו ההחמצה הגדולה. חתור, חתור, חתור עד שתגיע לחוף מבטחים, כך נהוג לומר. אבל החוף כבר כאן:

אימון והבנה — דבר אחד (Shu Sho Ichi Nyo).

ההתייחסות וההכנה למציאות האלימה שייכות לשני השלבים הרוחניים הראשונים (שמר, שבור — Protect, break). האימון בלחימה לאורך שנים שייך לשלב השלישי, שלב העזיבה.

place