אלימות

נכתב ע"י יוסי שריף

אלימות, Violence, היא הביטוי החיצוני של הפעלת כוח במטרה לפגוע באדם אחר, בסביבה ובבעלי חיים או בקבוצת אנשים.

אלימות מוגדרת על ידי ארגון הבריאות העולמי כשימוש מודע בכוח פיזי או עוצמה, ממשיים או מרומזים, כלפי העצמי, אדם אחר, קבוצה או קהילה, שמובילים או בעלי הסתברות גבוהה להוביל לפציעה, מוות, נזק פסיכולוגי, עיכוב התפתחותי או חסך משמעותי. [1].

אלימות מסוג אחד (אלימות מילולית, אלימות כלכלית, מול סביבה, מול בע"ח, מול אנשים) משליכה על האקלים החברתי ודרכו על התנהגות האישית ומאפשרת לגיטימציה של סוגים נילווים של אלימות.

הפעלת כוח על האחר, בין אם הוא אדם, סביבה או בע"ח אינה חייבת להיות אלימה. הפעלת כוח על האחר היא לעיתים הכרחית כחלק מהחיכוך הנובע מחיים בצוותא. אלימות היא הפעלת כוח במטרה לפגוע וכך היא נבדלת מהפעלת כוח סתם בכך שנוכח בפעולה האלימה יסוד הכוונה. בחברה האנושית המערבית כיום יש תנועה המכוונת להפחתת תופעת האלימות ומטיפה לדלגיטימציה של אלימות כאמצעי לפתרון סכסוכים. המבקרים של התנועה נגד אלימות מצביעים על הצביעות של כוונה חברתית מוצהרת זו ובעיקר על הפניית האלימות מול מעמדות נמוכים בחברה, חברות ותרבויות אחרות, סביבה ובעלי חיים.

התנועה החברתית נגד אלימות נתמכת בגילויים הנובעים מדתות לא אלימות ומהוגי דעות המקדמים פתרונות מושכלים, לא אלימים לעימותים. תנועה זו רושמת לזכותה, הפחתת מקרי האלימות העולמית [2] ויותר מכך - הצגת רעיון האי-אלימות לתוך זרם המחשבה העיקרי.


הערות שוליים


קטגוריה: