רמת אלימות נמוכה

נכתב ע"י יוסי שריף

רמת אלימות נמוכה היא מציין נמוך של רמת אלימות הנלווה לטכניקות שבמהותן או באופן הביצוע שלהן גלום נזק מינימאלי ליריב. רמת אלימות נמוכה נתמכת בעקרונות משפטיים, מוסריים וטכניים ועיקרה תגובה מידתית לאיום פיזי על שלומו של המגן או על שלומם של אנשים אחרים. תגובה מידתית לאיום גורסת שניתן לשקלל את הנזק הנגרם לאחר. התועלת הצפויה מהפעולה עולה על הסיכון שבפגיעה.