אקבן - בחינות, דרישות דרגה לחגורות וטכניקות נינג'יטסו

נכתב ע"י יוסי שריף

בקטיגורית הבחינות מרוכזים כל תרגילי ההגנה העצמית, הלחימה, והקאטות של נינג'יטסו הנדרשים לבחינות דרגה באקבן.

בלימוד ב-אקבן שבע רמות. מהדרגה הראשונה ועד החמישית נבדקים על יכולת לחימה. דרגה חמישית, דרגת ההסמכה, דרגת החגורה השחורה, היא הפעם האחרונה שנבחנים לדרגה. הדרגה השישית היא דינמית: תרגול בדוג'ו. אם מתרגלים, הדרגה השישית נשמרת. הדרגה השביעית מציינת אחריות לידע ולדוג׳ו ושמורה למאמנים , ושותפי מחקר בטינק טנק, כל עוד הם מתאמנים.

דרישות דרגה באקבן

  1. רמה 1
  2. רמה 2
  3. רמה 3
  4. רמה 4
  5. רמה 5
  6. רמה 6
  7. רמה 7