מרחק

נכתב ע"י יוסי שריף

וידאו של שמירת מרחק בסיסית לאחור


מרחק (間合い), (Maai), או טווח בין יריבים בזמן עימות, הוא נתון מהותי שאליו מתייחסות כל אומנויות, שיטות וסוגי ספורט לחימה. מרחק זה נקרא ביפנית מא-איי (間合い, Maai) והוא מהותי יותר בשיטות שבהן יש שימוש בכלי נשק כגון נינג'יטסו, למרות שגם בשיטות ואומנויות לחימה שבהן מבוצעת התגוששות יש חשיבות רבה למרחק.

המונח מרווח, מתייחס כאן למרווח פיזי ולזמן, מרווח שמשמעותו מכרעת בלחימה.

למרווח הנכון קיימים משתנים רבים ביניהם מטרת הלחימה, הסכנות האפשריות, נתוני השטח, כלי הנשק בשימוש (אם נוכחים) והגודל הפיזי של היריב.

לדוגמא,בקרב עמידה, אדם שנמוך מיריבו באופן משמעותי מיריבו ירצה להילחם בטווח שבו יש לו יתרון, היינו, טווח המתאים להטלות או מהלומות קצרות - מרפקים, נגיחות וברכיות.

היכולת לשלוט על המרחק הנכון היא תמציתו של הקרב וחשיבותה עליונה. המונח נכון לגבי כל סוג של לחימה. מאיגרוף, דרך קרב סכינים ומקלות ועד לקרבות שריון או מטוסים.

יכולת טובה ב'מא - אי', מרחק, היא שליטה בטווח על מנת להיות מסוגל להגן ולהתקיף בצורה האופטימאלית.