התגוששות

נכתב ע"י יוסי שריף

התגוששות (Grappling) היא מרכיב של אומנות לחימה וספורט לחימה שבה מוגבלות הטכניקות של היריבים לתפיסות, אחיזות, בריחים, חניקות והטלות ללא שימוש במהלומות.

התגוששות מהווה חלק חשוב ועיקרי באומנויות לחימה משולבות. סוגי ספורט לחימה שמשתמשים בהתגוששות הם ג'יאו ג'יטסו ברזילאי, ג'ודו, סמבו, האבקותהאבקות לסוגיה וסומו. התגוששות היא סוג פעילות שבו משתמשות אומנויות לחימה רבות. התגוששות אינה זרם מובחן של אומנות לחימה אלא משמשת כחלק אינטגרלי של אומנויות לחימה רבות. התגוששות יכולה להיות מחולקת לקטיגוריות הבאות:

  1. הטלות: המהוות חלק מאייקידו, גלימה, נינג'יטסו, נובה, ג'ודו, ג'יאו ג'יטסו, שואיי ג'ייאו, סומו וסמבו.
  2. בריחים: המהווים חלק מאיקידו, ג'יאו ג'יטסו וג'יאו ג'יטסו ברזילאי, נינג'יטסו, הפקידו ומלה יודהה.
  3. ריתוקים ואחיזות קרקע: המהווים חלק מהאבקות לסוגיה, ג'ודו וג'יאו ג'יטסו ברזילאי.


רוב אומנויות הלחימה מכילות אספקטים שונים של התגוששות יחד בזמן שאומנויות לחימה אחרות מתמקדות באספקט מסוים, כגון ריתוקים ואחיזות קרקע. אין קו ברור המפריד בין הקטיגוריות של ההתגוששות מאחר ובריחים מסויימים יכולים להיות מיושמים כהטלות ואחיזות קרקע יכולות להסתיים בבריחים.

הטכניקות, וכן האסטרטגיה והטקטיקה בהתגוששות נגזרות גם מסוג הלבוש של היריבים. טכניקות במגע קרוב מושפעות מהיכולת של היריבים לאחוז האחד בשני. על כן, ישנה חלוקה ברורה בין שיטות בהן היריבים לובשים חליפת אימון (gi) לבין שיטות בהן היריבים לא לובשים חליפת אימון (no gi).

וודיאו של הטלה - חלק מהתגוששות


וידאו של בריח - חלק מהתגוששות


וידיאו של אחיזה על הקרקע - חלק מהתגוששות


וידאו של חניקה - חלק מהתגוששות

קטגוריה: