ה-23 בדצמבר, 2012, יציאה מקלינצ' האבקות להטלת אוסוטוגקה בעזרת בעיטה - אימון נינג'יטסו בוידאו

נכתב ע"י יוסי שריף


אלו טכניקות נינג'יטסו בוידאו שנלמדו בתאריך 23 לדצמבר 2012 בדוג'ו ירושלים של אקבן.

בעזרת בעיטת ברכייה ובעיטת דחיפה לירך ביצענו קוזושי ליריב ואחר כך יצאנו מתוך הקלינצ' שלו להטלת אוסוטו גקה.

וידאו של שימוש בבעיטה כדי להטיל יריב המבצע קלינצ' האבקות


וידאו של מוטו גטה של עמידות הנינג'יטסוקישורים חשובים

קטגוריה: