אנציקלופדיה > חקר עימותים > אבטחת משפחה

נכתב ע"י יוסי שריף

אבטחת משפחה, או הגנת משפחה, Family defense and Security, היא פרדיגמת אימונים שנוצרה באקבן, הנגזרת מפרדיגמת העל של הבטחון האנושי (Human security) והמקנה כלים להגנה על בני משפחה שאינם שולטים בדסציפלינת לחימה והגנה. פרדיגמת אימונים זו פותחה על פי הכלים האנליטיים של הפירמידה המתודית, כלי לתחקור תרחישי קרב ובניית מתודת אימונים כנגזרת של קרבות אמת.

מערך האימונים של אבטחת המשפחה באקבן מוסיף על ליבת אימונים מסורתית של אומנות הלחימה באקבן, התמחויות עכשוויות שנגזרו מתרחישי בעבר שבהם נדרש יחיד להגן על משפחתו ומתרחישים עתידיים אפשריים. מתרחישי אמת אלו, שתוחקרו על פי הפרמטרים של הפירמידה המתודית, נגזרו ניתוח איומים וניהול סיכונים, התמחות בירי מעשי, תנועה בכלל וסבאקי ותנועה אנכית בפרט, שליטה רגשית כפועל יוצא של סדנאות דטאנט, ניתוח תהליכי והבניית מערך אימונים הכולל שיעורים פרונטאליים, מתודולוגיה איכותנית של תחקור וידאו וCMS, ולימודי המשך.

כתוצאה של הביקורת המופנית כלפי הערפול של פרדיגמת הביטחון האנושי, יצר אקבן טינק-טנק פרדיגמת אימונים עניינית המתאימה את שדה הפעילות הרחב והסילבוס הרב תחומי של הגנה עצמית אזרחית למגבלות הזמן והיכולת של הורים.

התמחויות של אבטחת משפחה

 • ויסות רגשי (כפי שפותח בדטאנט)
  • ויסות רגשי בזמן דחק כללי
  • ויסות רגשי בזמן עימות אנושי
  • נינוחות בזמני המתנה
  • שליטה, הובלה ומנהיגות
 • לחימה בידיים ריקות
  • דה אסכלציה באמצעות רמות אלימות נמוכות
  • הגנה על ילדים
  • שימוש בתכסית, מרחק וזוית
  • רמות אלימות גבוהות
 • לחימה בכלי נשק קרים
  • כלי נשק מאולתרים
  • סכין
  • מקל
  • כלי נשק גמישים
 • לחימה בכלי נשק חמים
  • אקדח
  • רוס"ר
 • תנועה
  • תנועה בשטח בנוי
  • תנועה בדירה עירונית
  • תנועה במרחב ציבורי
  • תנועה בשטח חוץ עירוני
  • תנועה ורטיקלית לחילוץ
  • תנועה ברכב