אבטחת משפחה

נכתב ע"י יוסי שריף

אבטחת משפחה, או הגנת משפחה, Family defense and Security, היא פרדיגמת אימונים שנוצרה באקבן, הנגזרת מפרדיגמת העל של הבטחון האנושי (Human security) והמקנה כלים להגנה על בני משפחה שאינם שולטים בדסציפלינת לחימה והגנה. פרדיגמת אימונים זו פותחה על פי הכלים האנליטיים של הפירמידה המתודית, כלי לתחקור תרחישי קרב ובניית מתודת אימונים כנגזרת של קרבות אמת.

סיטואציית מחבל בבית, ירי מהקרקע תוך כדי נפילה - אקדח אקבן
סיטואציית מחבל בבית, ירי מהקרקע תוך כדי נפילה

ירי בדירה לאחר כניסת מחבלים - שימוש במחסה, אבטחת משפחה באקבן
ירי בדירה לאחר כניסת מחבלים - שימוש במחסה

מערך האימונים של אבטחת המשפחה באקבן מוסיף על ליבת אימונים מסורתית של אומנות הלחימה באקבן, התמחויות עכשוויות שנגזרו מתרחישי בעבר שבהם נדרש יחיד להגן על משפחתו ומתרחישים עתידיים אפשריים. מתרחישי אמת אלו, שתוחקרו על פי הפרמטרים של הפירמידה המתודית, נגזרו ניתוח איומים וניהול סיכונים, התמחות בירי מעשי, תנועה בכלל ותנועה אנכית בפרט, שליטה רגשית כפועל יוצא של סדנאות הויסות הרגשי, ניתוח תהליכי והבניית מערך אימונים הכולל שיעורים פרונטאליים, מתודולוגיה איכותנית של תחקור וידאו וCMS, ולימודי המשך.

כתוצאה של הביקורת המופנית כלפי הערפול של פרדיגמת הביטחון האנושי, יצר אקבן טינק-טנק פרדיגמת אימונים עניינית המתאימה את שדה הפעילות הרחב והסילבוס הרב תחומי של הגנה עצמית אזרחית למגבלות הזמן והיכולת של הורים.

התמחויות של אבטחת משפחה

 • ויסות רגשי
 • ויסות רגשי בזמן דחק כללי
 • ויסות רגשי בזמן עימות אנושי
 • נינוחות בזמני המתנה
 • שליטה, הובלה ומנהיגות
 • לחימה בידיים ריקות
  • דה אסכלציה באמצעות רמות אלימות נמוכות
  • הגנה על ילדים
  • שימוש בתכסית, מרחק וזוית
  • רמות אלימות גבוהות
 • לחימה בכלי נשק קרים
 • לחימה בכלי נשק חמים
  • אקדח
  • רוס"ר
 • תנועה
  • תנועה בשטח בנוי
  • תנועה בדירה עירונית
  • תנועה במרחב ציבורי
  • תנועה בשטח חוץ עירוני
  • תנועה ורטיקלית לחילוץ
  • תנועה ברכב
חילוץ בקפיצה מבניין מגורים - אבטחת משפחה אקבן
חילוץ בקפיצה מבניין מגורים

הטלה מול נסיון לחטיפת נשק
שימוש בהטלה מול נסיון לחטיפת נשק

סיום הטלה מול נסיון לחטיפת נשק
סיום הטלה לקרקע מול נסיון לחטיפת נשק

ירי מעשי, השתלמות נשק באקבן
ירי מעשי, השתלמות נשק להורים