אקבן טינק-טנק

תבנית:לוגו טינק טנק אקבן

אקבן טינק טנק (AKBAN Think Tank) הוא שמה של קבוצת החשיבה של החגורות השחורות באקבן.

אנשי קבוצת החשיבה הם בעלי רקע אקדמי ומעשי בתחומים רבים: טכנולוגיה, משפט, צבא, רפואה, IT, אימון גופני ועוד. כל אנשי אקבן טינק טנק מחוייבים להשתתף בקביעות באימוני אומנות לחימה באקבן.

אקבן טינק טנק חוקר ומטפל בשאלות העולות ממגוון נושאים הקשורים לאימונים:

קבוצת החשיבה של אקבן עוסקת במציאת פתרונות מעשיים ותיאורטיים המקדמים את המטרה של החגורות השחורות באקבן: קהילות תרגול וחשיבה מבוזרות מהדור הבא.