אנציקלופדיה > טכניקות ג'ודו > ריתוקים וקרקע, ג'ודו, אוסאקומי וואזה > טכניקות לחימה על הקרקע, לפי מצב, ג'ודו

נכתב ע"י יוסי שריף