קוד אתי

נכתב ע"י יוסי שריף

קוד אתי (Ethical code) הוא מערך של קווים מנחים למקצוע, תחביב, עיסוק, קבוצה או ארגון. מערך זה של קווים מנחים מגדיר את העיסוק או הקהילה. קוד אתי מאבחן ומצייר את הייחוד של פרקטיס , ארגון או קהילה ויכול לכלול הנחיות וגבולות להתנהגות, מטרות עתידיות, אידאלים וגבולות מוסריים.

קודים אתיים מסדירים את גבולות הפרקטיס, אבל הליבה של חלקם אוטופית. קודים אתיים של ארגונים וגופים ממשלתיים ובטחוניים מסדירים את איכות השירות, מטרות הארגון, התנהגות העובד או איש השרות והרמה המקצועית האידיאלית של אנשים המעורבים בעיסוק.

קודים של אתיקה עלולים שלא לעסוק בכלל בשאלות מוסריות. הסיבות להדרה של התחום המוסרי מקוד אתי מסוים יכולות לנוע בין הקצוות של חוסר עניין בתחום החברתי בהקשר לעיסוק ועד לבעיות החוקיות הנובעות מכתיבה מפורשת של סט הנחיות העלולות להתפרש כתקנות מחייבות.

השימושיות של קודים אתיים תלויה במידת התמיכה הארגונית, בסנקציות המוטלות על חריגות אתיות ובתגמול על עמידה בדרישות אתיות. הפרה של קודים אתיים עלולה לחשוף את המפר לסילוק או חרם. מעשים מסוימים המהווים חריגה מהקוד האתי עלולים להוות הפרה של החוק הפלילי או האזרחי ולכן הענישה עליהם תהיה של מערכות השיפוט החוץ ארגוניות.

קודים אתיים הם הכרח מעשי למרות היותם שונים מקודים מוסריים.


קישורים

קטגוריה: