אנציקלופדיה > טכניקות לחימה ותנועה - נינג'יטסו > אימוני נינג'יטסו ושיעורים בוידאו > צקי נגארה

נכתב ע"י יוסי שריף

דריל צקי נגארה, 突き流れ, Tsuki Nagare, הוא קאטה בסיסית של זרימה בתנועה המלמדת: דיוק, מרחק ותזמון בהקשר של טאי סבאקי.

וידאו של צקי נגארה בסיסי


וידאו של צקי נגארה בשטח