סיישין טקי קיו-יו, התפתחות רוחנית - נינג'יטסו

נכתב ע"י יוסי שריף

סיישין טקי קיויו 精神的 教養, Seishin teki kyoyo מציין את עקרונות ההתפתחות הרוחנית באומנות הלחימה נינג'יטסו. כל אחד מעקרונות הסיישין הוא סמל המצביע על דרך פעולה והתובנות הנובעות ממנה.

התפתחות רוחנית בנינג'יטסו

התפתחות רוחנית באומנויות לחימה עוסקת בתובנות המצטברות כתוצאה מאימון, קרבות אימון רנדורי ותחרויות באומנויות לחימה. תובנות אלו אינן אחידות ותוכנן משתנה בין אומנויות לחימה שונות. בשיטות הלחימה האירופאיות אין עדויות רבות לחשיבות המצב הפנימי של העוסק בשיטות אלו ורוב התעוד שנשאר משיטות אלו קשור למצב הפנימי האופטימלי של המתאמן המאפשר נצחון בקרב. כלומר, העיסוק המערבי ברוחניות של אומנויות הלחימה מתייחס למסגרת המחשבתית התורמת לניצחון.

בשיטות הלחימה שמקורן במזרח יש קשר הדוק בין התרגול באומנות לחימה ובין תובנות מחשבתיות. שיטות ואומנויות לחימה שמקורן ביפן מושפעות מדאואיזם, זן בודהיזם ובודהיזם אזוטרי (מיקיו). שוגנדו, דת הרים שיש לה הדים באסכולות סיניות, השפיעה על שיטות לחימה יפניות עתיקות קוריו.

שבעת עקרונות ההתפתחות רוחנית באומנות הלחימה נינג'יטסו

  1. הכרת עצמו
  2. הכרת הטבע
  3. הגורל
  4. הרמוניה
  5. הלב
  6. העין
  7. האהבה
קטגוריה: