טכנולוגיה סמנטית

נכתב ע"י יוסי שריף


טכנולוגיה סמנטית היא תוכנה ואופן חשיבה שמאפשר מודל שהוא המצע התיאורי של הידע המתואר בו. ויקי סמנטית, כמו האקבן-ויקי, שונה מויקי רגילה בכך שבויקי רגילה יש טקסט או תוכן אחר מובנים (Structured) וקישורים. בויקי הסמנטית קיימת האפשרות לזהות ולאפיין את המידע הנמצא בה ולתת אינפורמציה נוספת על אופי הקשרים בין סוגי האינפורמציה. את האינפורמציה אודות אופי הקשרים שבין חלקי הידע המהווים את הויקי ניתן להציג ולעבד וכך לחשוף עוד רובד של משמעויות הנוסף לעובדות, למאמרים ולסוגי התוכן השונים בויקי הסמנטית.