בעיטת אחורית בסיבוב לאחור, אושירו מאוושי גרי - נינג'יטסו

נכתב ע"י יוסי שריף

וידיאו של בעיטת דחיפה סיבובית לאחור


בעיטה אחורית בסיבוב לאחור, אושירו מאוושי גרי (Ushiro mawashi geri) היא בעיטת נינג'יטסו שבה מנצל המבצע את המהירות וההפתעה של סיבוב הגוף כדי לבעוט בעיטה אחורית. בעיטה זו נפוצה בסוגים רבים של ספורט לחימה.


אימוני נינג'יטסו בהם נלמדה אושירו מאוואשי