אנציקלופדיה > מונחים בלחימה > תזמון בלחימה

נכתב ע"י יוסי שריף

תזמון, Timing, בלחימה הוא הזמן שבו מתרחשות התקפות, הגנות או הימנעות מכוונת. תזמון מתייחס גם למרווח האירועים ברצף זמן-עימות וגם לסדר שבו הם קורים. תזמוני לחימה מחייבים תיאום תנועה מול יריב או על ידי סינכרון או על ידי אי-סינכרון מכוון, קרי, סינקופות. באקבן אנו מתייחסים למערכות לחימה ועימות שבהן מתרחשות סינקופות מוכוונות כאל מערכות מתואמות גם אם ההתאמה היא א-סינכרונית.

סינכרון

סינכרון של מספר יריבים דינמיים אינטראקטיביים יכול להתרחש כאשר המערכות הן דמויות מתנדים, מערכות שיכולות לתקשר ולסנכרן חלקית הן בתוך רשתות אקראיות והן ברשתות רגילות. סינכרון הוא תכונה מתהווה המתרחשת במגוון רחב של מערכות דינמיות וגם באינטראקציה המתרחשת בעימות. בקבוצות, או במערכות בעלי חיים מקבילות, סינכרוניזציה של תנועה מגבירה את הקונפורמיות,[1] שיתוף הפעולה והאמון [2], אך יש צורך במחקרים נוספים על סינכרון קבוצתי כדי לקבוע את השפעתה על הקבוצה כולה ועל יחידים בתוך קבוצה.

סינקופה

סינקופה היא הפרעה לזרימה של קצב קבוע. בקרב ובעימות הסינקופה היא סוג של א-סינכרוניות מוכוונת. במוסיקה, סינקופה כוללת מגוון של מקצבים אשר בדרך בלתי צפויה מזיזים חלק, את כל המנגינה או פיסת מוסיקה מחוץ לפעימה. בפשטות רבה יותר, הסינקופה היא מונח כללי להפרעה לקצב, וככזו היא חשובה מעין כמוה ללחימה. כל התקפה היא סינקופה. היכולת ליזום סינקופה היא הכרחית באומנות הלחימה באקבן ומופיעה בקאטות עתיקות בסילבוס שלנו.

סוגים של סינקופות בלחימה

  • אופי קרב מול מהירות ותואם - כאשר אופי קרב קבוע מולבש על תנועות ופעולות בקרב שהן א-סינכרוניות.
  • תוספת פעמה - הגדשת תנועה, התקפה או הגנה מחוץ לשימושיות המיידית שלה (הטעיה על ידי תוספת פעמה)
  • החסרת פעמה - מול יריב או יריבים מסונכרנים יצירת הפסקה במקום שם צריכה להיות התקפה, הגנה או תנועה.
  • קצב כאוטי - א-סינכרוניזציה מוכוונת מול יריב. בדרך כלל לא ניתן לשמר את הכאוטיות לאורך יותר מכמה פעמות.
  • אוף ביט - ניהול מסונכרן מול קצב יריב או יריבים של קצב קרב קבוע, אבל שונה מהיריב. ניהול אוף ביט של קרב נותן פירות בעיקר תוך זמן ארוך יחסית של לחימה.

סוגי תזמון באומנות הלחימה באקבן

באומנות הלחימה הנלמדת באקבן מגדירים שיבעה תזמונים המתייחסים גם לציר הזמן מול יריב או יריבים וגם להתייחסויות נוספות המסייעות ליצור סינקופה. שלושת התזמונים הראשונים מתארים הוצאת התקפה, הגנה או תנועה בהקשר של התקפת היריב על ציר זמן.

תזמון ראשון בלחימה

התזמון הראשון הוא לפני. המגן יוזם תנועה או התקפה לפני היריב. תזמון לפני הוא סינקופה של תוספת פעמה.

וידאו של תזמון ראשון (1) בלחימה

תזמון שני בלחימה

תזמון שני בלחימה מבוצע לאחר ההתקפה של היריב. המגן מחכה להתקפת היריב בתור סמן, בולם או מתחמק ואחר כך תוקף.

וידאו של תזמון שני (2) בלחימה

תזמון שלישי בלחימה

תזמון שלישי בלחימה מבוצע בו זמנית עם התקפת היריב. המגן מחכה להתקפת היריב וביחד איתה תוקף גם הוא.

וידאו של תזמון שלישי (3) בלחימה

תזמון רביעי בלחימה

תזמון רביעי באומנות הלחימה באקבן הוא תזמון נשימה. המגן קשוב לתבנית הנשימה של היריב ומתזמן את ההתקפה שלו כך שתתרחש עם תחילת השאיפה של היריב, מיד לאחר שהנשיפה הסתיימה.

וידאו של תזמון רביעי (4) בלחימה

תזמון חמישי בלחימה

תזמון חמישי בלחימה הוא הטעיה ולאחר מכן תקיפה, הגנה או תנועה. גם תזמון זה הוא סינקופה מאחר והוא מיישם קצב כאוטי או קצב אוף ביט.

וידאו של תזמון חמישי (5) בלחימה

תזמון שישי בלחימה

תזמון שישי הוא תזמון הכוונה. המגן מייצר טכניקות המובילות את היריב לתגובה חזויה מראש שבעקבותיה מיישם המגן את אחד משלושת התזמונים הראשונים. תזמון שישי בלחימה הוא סינכרוני ומחייב שליטה גבוה בטכניקה, בתזמונים וברגישות ליריב.

וידאו של תזמון 6 בלחימה

תזמון שביעי בלחימה

תזמון שביעי באומנות הלחימה הנלמדת באקבן הוא אוקודן. ונלמד רק לאחר שנים רבות בדוג׳ו.

ציטוטים

<references>

  1. Dong, Ping (1 January 2015). "Actors conform, observers react: the effects of behavioral synchrony on conformity". Journal of Personality and Social Psychology 108 (1): 60–75. DOI:10.1037/pspi0000001.
  2. Synchrony and Cooperation – PubMed – Search Results.